KS-AOW – Informatyczny System Wspomagania Obsługi Apteki
KS-AOW jest najpopularniejszym w Polsce kompleksowym Systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.
System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym.
System KS-AOW składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.
System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów.
W firmie prowadzone są na bieżąco szkolenia przeznaczone dla Użytkowników Systemu.
Wydawany był również miesięcznik Vitamina C++ opisujący zmiany w Systemie, zmiany prawne w farmacji oraz poruszający zagadnienia wykorzystania systemów informatycznych w aptekach. Od stycznia 2007 roku treści te są drukowane w czasopiśmie „OSOZ. W trosce o zdrowsze społeczeństwo”.