SerWUŚ umożliwia


Systematyczną Elektroniczną Rejestrację wyników Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i co najważniejsze AUTOMATYCZNE (bez konieczności zbierania, nagrywania, przechowywania plików dostarczanych przez eWUŚ) wykorzystanie ich w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia!

Dla kogo przeznaczony jest SerWUŚ?

 • dla firm zewnętrznych prowadzących rozliczenia z NFZ w imieniu placówek medycznych, które nie posiadają jeszcze wdrożonych systemów informatycznych
 • dla personelu medycznego świadczącego wizyty domowe
 • dla placówek medycznych jeszcze nie posiadających komputerów w rejestracji i w gabinetach lekarskich
 • dla lekarzy w sytuacji kiedy nie mają dostępu do swojego systemu komputerowego

SerWUŚ pozwala na:

 • weryfikację prawa  pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy pomocy serwisu eWUŚ
 • przegląd danych historycznych dotyczących statusu uprawnień pacjentów do świadczeń
 • automatyczne pobranie wyników weryfikacji uprawnień pacjentów wraz z pełną możliwością ich wykorzystania w procesie sprawozdawczym do NFZ w systemach KS-PPS,  SERUM, KS-GLR i KS-SOMED

Aby skorzystać z SerWUŚ wystarczy:

 • zalogować się na stronie serwus.serum.com.pl lub serwus.kamsoft.pl
 • jednorazowo skonfigurować dane dostępowe do systemu oraz dane konta w eWUŚ
 • wprowadzić PESEL pacjenta
 • odebrać wynik weryfikacji uprawnienia pacjenta
 • wykorzystać wyniki weryfikacji uprawnień pacjentów w procesie sprawozdawczym w NFZ, również w późniejszym terminie – tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem eWuś

Zalety SerWUŚ:

 • możliwość przeprowadzenia weryfikacji uprawnień pacjenta z dowolnego miejsca, nawet bez konieczności korzystania z Internetu
 • dostęp do SerWUŚ jest możliwy przy wykorzystaniu:
  •  smartphone (iOS/iPhone, Android, Windows Phone)
  •  tabletu iPad, Android, Windows 8
  •  notebooka z przeglądarką internetową (Windows, Mac, Linux)
  •  dowolnego telefonu komórkowego (SMS)
 • weryfikacja potwierdzenia uprawnień pacjenta jest możliwa przy wykorzystaniu dowolnego połączenia internetowego 
 • weryfikacja potwierdzenia uprawnień pacjenta jest możliwa bez dostępu do Internetu za pomocą wiadomości SMS
 • automatyczne zapisanie i archiwizacja wyników weryfikacji (w odpowiednio zabezpieczonym i spełniającym rygorystyczne wymagania ochrony danych osobowych systemie) uprawnień z możliwością ich wykorzystania w procesie sprawozdawczym w NFZ w aplikacjach produkcji KAMSOFT S.A.

SerWUś może być zastosowany w rejestracji lub gabinecie lekarskim w placówce medycznej. SerWUŚ posłuży personelowi jako narzędzie do weryfikacji ubezpieczeń pacjentów przez telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Dzięki automatycznemu generowaniu raportów z przeprowadzonych weryfikacji uprawnień, placówka otrzymuje możliwość sprawozdawania, w dowolnym momencie, danych do NFZ.
Jeżeli prowadzisz firmę rozliczającą placówki medyczne z NFZ, wystarczy że uruchomisz moduł integracyjny KS-PPS lub SERUM, który automatycznie pobierze wyniki weryfikacji uprawnień, a następnie powiąże dane
z wykonanymi na rzecz pacjentów świadczeniami medycznymi. Następnie przeprowadzisz proces rozliczeniowy z NFZ tak jak do tej pory.

Jeżeli jesteś lekarzem świadczącym usługi poza siedzibą placówki medycznej, np. wizyty domowe, wystarczy, że za pomocą telefonu komórkowego połączysz się z SerWUŚ za pomocą Internetu i przeprowadzisz weryfikację uprawnień pacjenta podając jego PESEL. Weryfikację uprawnień możesz także przeprowadzić z miejsca, w którym nie masz dostępu do Internetu, wystarczy że wyślesz PESEL pacjenta na numer +48 799 599 466 a zwrotnie otrzymasz informacje o stanie uprawnień pacjenta na dany dzień. Pamiętaj! Wynik tej weryfikacji również zostanie zarejestrowany w SerWUŚ i będzie bez problemu użyty do rozliczenia z NFZ.Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.
wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl