KS-MEDIS to nowe możliwości indywidualnego komponowania systemu informatycznego!

System KS-MEDIS umożliwia placówce medycznej zastąpienie papierowej dokumentacji medycznej pacjentów dokumentacją elektroniczną. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować wydatki placówki oraz funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wszystkie dokumenty medyczne utworzone po 31 lipca 2014 przez zakłady opieki zdrowotnej będą musiały mieć postać elektroniczną.

System KS-MEDIS dysponuje narzędziem służącym do wspomagania wyznaczania Jednorodnych Grup Pacjentów. W programie zaimplementowane zostały funkcje wspomagające wyznaczanie grupy, dzięki czemu system KS-MEDIS daje użytkownikowi szeroki wachlarz udogodnień oraz wariantów pracy podczas procesu wyznaczania grupy (np.: kalkultor JGP)

7 kroków do zbudowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitalem

KS-MEDIS to nowy sposób na kompleksową informatyzację szpitala. System został zbudowany z elementów, które mogą funkcjonować jako indywidualne podsystemy, a jednocześnie są w pełni ze sobą kompatybilne tworząc uporządkowany wewnętrznie system KS-MEDIS.

KS-MEDIS – Ruch Chorych / Statystyka Medyczna

 • Izba przyjęć, oddziały, gabinety zabiegowe
 • Szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny
 • Stacja dializ
 • Statystyka, rozliczenie z NFZ
 • Zlecenia, dokumentacja medyczna
 • Koszty jednostkowe, użyte zasoby
 • Planowanie wykorzystania zasobów
 • Gospodarka żywieniowa, diety, kuchnia

KS-MEDIS – Zakażenia Szpitalne

 • Rejestracja zakażeń, statystyka zakażeń
 • Mikrobiologia szpitalna, dochodzenie mikrobiologiczne
 • Dochodzenie epidemiologiczne

KS-MEDIS – Przychodnia Przyszpitalna

 • Rejestracja, kasa, zestawienia, raporty
 • Dokumentacja medyczna

KS-MEDIS – Diagnostyka Laboratoryjna

 • Rejestracja, statystyka, kasa, kontrola jakości
 • Pracownia analityczna / współpraca z analizatorami
 • Pracownia mikrobiologiczna
 • Pracownia serologiczna
 • Inne pracownie
 • Zdalny dostęp do bazy danych (obsługa kontrahentów)

KS-MEDIS – Diagnostyka Medyczna

 • Diagnostyka obrazowa (USG, RTG)

KS-MEDIS – Apteka

KS-MEDIS – Programy Administracyjne

 • Kalkulacja Kosztów
 • Finanse – Księgowość
 • Kadry – Płace
 • Środki Trwałe


Nowość! Projekt Informatyczny Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych i firma KAMSOFT w profilaktyce Zakażeń Szpitalnych

Jednym z podstawowych warunków poprawy sytuacji epidemiologicznej w każdym szpitalu jest zaprojektowanie oraz budowa nowoczesnego systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Minimalizacja skali zjawiska zakażeń szpitalnych wymaga przede wszystkim wypracowania skutecznych procedur w zakresie systematycznego, szczegółowego gromadzenia oraz przetwarzania danych, a także wprowadzenia aktywnej rejestracji zakażeń. Konieczność dysponowania szerokim zestawem aktualnych informacji stawia przed Zespołami ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych pytania, dotyczące możliwości ich szybkiego zbierania oraz analizy. Skutecznym remedium jest Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi opracowany przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz firmę KAMSOFT.

Od podstaw tworzony z myślą o każdym Użytkowniku

KS-MEDIS jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym najnowszej generacji. Stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania, od podstaw uwzględnia specyfikę pracy polskich szpitali oraz oczekiwania Użytkowników. System wspomaga obsługę i zarządzanie szpitali wszystkich specjalności, o największych wymaganiach względem systemu komputerowego. Pełna integracja sfery medycznej z Systemami Zarządzania udoskonaliła zarządzanie informacją na każdej płaszczyźnie pracy szpitala.

Na to czekaliśmy wszyscy: Informatyzacja z sukcesem!

KS-MEDIS to system, którego ogromne możliwości kryją się w zakresie realizowanych funkcji. System wprowadza nowe standardy zarządzania sferą administracyjną szpitala, analizy kosztów oraz ich optymalizacji. Umożliwiają to nowoczesne podsystemy finansowo-księgowe (KS-FKW), kadrowo-płacowe (KS-ZZL) oraz wspomagające zarządzanie magazynem i środkami trwałymi (KS-ESM) a także obrotem leków (KS-ASW). Zaawansowane techniki przetwarzania i prezentacji danych pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów oraz aktywnie pomagają podejmować strategiczne decyzje w dziedzinie zarządzenia szpitalem (KS-PBC).

Przebić się przez pole ograniczeń

KS-MEDIS pozwoli Państwu nie tylko płynnie zarządzać gromadzeniem informacji oraz zorganizować pracę całej placówki. Wprowadza również wyższą jakość obsługi pacjenta, szybszy dostęp do poszukiwanych danych medycznych oraz bezpieczne ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie. System jest zgodny z aktualnymi przepisami regulującymi działalność placówek służby zdrowia. W odpowiedzi na rosnące potrzeby Użytkowników oraz ewolucję technologiczną KS-MEDIS jest systematycznie modernizowany. System pozwoli Państwu dostrzec nowe możliwości!Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.
wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl