KS-CRM ZPL – programy lojalnościowe

KS-CRM ZPL jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży oraz w pojedynczych punktach.
Dobrze zorganizowane programy lojalnościowe przynoszą zwykle organizatorom wymierne korzyści. System KS-CRM ZPL jest narzędziem, które ułatwi osiągnięcie tego celu.

System pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną, szybką i wszechstronną komunikację pomiędzy centralą i punktami sprzedaży.

System KS-CRM ZPL składa się z powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na definiowanie reguł naliczania punktów oraz zarządzanie katalogami nagród dla klientów. Najlepsze programy lojalnościowe to takie, które elastycznie dopasowują się do potrzeb i oczekiwań ich uczestników. System KS-CRM ZPL wspiera realizację tego typu procesów dając organizatorowi możliwość centralnego zarządzania promocjami, kierowanymi na daną chwilę do wybranej grupy klientów w wybranych lokalizacjach. Dobre programy lojalnościowe dają zarówno organizatorom jak i uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, zwiększając zaufanie między stronami. System KS-CRM ZPL wychodzi także tym oczekiwaniom naprzeciw poprzez stosowanie bezpiecznego kanału komunikacyjnego, dając narzędzia do śledzenia transakcji klientów, tworzenia zestawień, analiz oraz prowadzenia rozliczeń poszczególnych punktów sprzedaży (również w zakresie zapasu magazynowego nagród).

wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl