System Informatyczny KS-CRM stanowi grupę modułów i podsystemów, która ukierunkowana jest na kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami.

KS-CRM – System KS-CRM umożliwia realizację polityki CRM poprzez definiowanie priorytetów firmy w zakresie obsługi klienta oraz wspomaganie procesu podejmowania decyzji celem realizacji założonej polityki.
Wprowadzenie polityki CRM oraz narzędzia KS-CRM pozwala usprawnić działanie firmy przez systematyczne i kompleksowe podejście do zagadnienia obsługi klienta. Od zdefiniowania celów poprzez określenie ich realizacji, sposobu wykonania do sprawdzenia osiągniętych efektów. System zawiera także wiele usprawnień w codziennej pracy firmy.

KS-CRM ZPL – Podsystem lojalnościowy to nowoczesny system wspomagający zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży oraz w pojedynczych punktach.
System pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w systemie położono na sprawną, szybką i wszechstronną komunikację pomiędzy centralą i punktami sprzedaży.
Funkcje zawarte w części lojalnościowej systemu, pozwalają na definiowanie reguł naliczania punktów, zarządzanie katalogami nagród dla klientów, śledzenie transakcji klientów, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych punktów sprzedaży (również w zakresie zapasu magazynowego nagród).

KS-CRM Mobile – Podsystem mobilny to wykorzystujące najnowsze technologie rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych. Dzięki bogatej funkcjonalności, pozwala zautomatyzować olbrzymi obszar pracy przedstawiciela w firmie. Wymiana danych między pracownikiem w terenie a centralą realizowana jest automatycznie, poprzez sieć Internet.
 Podstawowe funkcjonalności to rejestracja wizyt u klienta, planowanie wizyt, przyjmowanie zamówień elektronicznych (współpraca z systemem dystrybucji), płatności, wgląd w kartotekę klienta i wiele innych.
Dodatkowo, opiekun przedstawicieli z centrali może ustawiać parametry pracy aplikacji mobilnej, konfigurować rodzaje zamówień, zlecać zadania i kontrolować ich realizację, planować kontakty, wysyłać komunikaty i dużo więcej.
KS-CRM Mobile jest specjalistyczną aplikacją, uruchamianą na mieszczącym się w dłoni, urządzeniu przenośnym typu PocketPC, SmartPhone lub na zwykłym laptopie. Stanowi podstawowe narzędzie codziennej pracy przedstawiciela. Szczególny nacisk położono tu na szybkość i wygodę, uwzględniając wyjątkowy charakter pracy w terenie. Dzięki wyposażeniu aplikacji w możliwość gromadzenia danych, przedstawiciel może normalnie pracować bez stałego połączenia z Internetem.

wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl