Dla kogo?

OptiMED24 dla AOS/POZ

Obsługa jednostek realizujących świadczenia z zakresu m.in. POZ, KAOS i AOS. Integracja z systemem eWUŚ. Dzięki OptiMED24 możliwa jest automatyzacja procesu rozliczenia, wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych oraz sprawne korygowanie rozliczeń.

Rozliczenia z NFZ

Sprawozdawczość z OptiMED24 to szybka, prosta i intuicyjna praca. Stworzenie raportu dla NFZ sprowadza się do weryfikacji i wskazania przedziału czasu, dla którego chcemy wygenerować rozliczenie. System automatycznie przenosi dane rozliczeniowe do sprawozdań, umożliwiając także weryfikację przesłanych danych.

Integracja z eWUŚ

Prowadzenie rozliczeń na podstawie informacji o uprawnieniach świadczeniobiorców otrzymanych z systemu eWUŚ. Mozliwość grupowej weryfikacji pacjentów zarejestrowanych na dany dzień.

Niezawodność

OptiMED24 zapewnia wgląd do pełnej historii komunikacji z NFZ oraz czytelne wykrywanie i sygnalizowanie błędów w rozliczeniach. System jest na bieżąco aktualizowany do obowiązujących wymogów prawa.

Dostęp do danych

Raz wprowadzone w system dane medyczne są zarchiwizowane i dostepne dla lekarzy w kontekście leczenia pacjentów:

  • dane medyczne z wizyty lekarskiej (rozpoznania, wyniki badań, przepisane leki, dane ze skierowań)
  • dane osobowe pacjenta
  • dane dot. uprawnień, złożone deklaracje
  • aktualne kolejki oczekujących

Analizy i raporty

OptiMED24 to sprawne narzędzie w rękach menadżera. Umożliwia szybkie generowanie raportów np. z wykonywanych świadczeń, z rozliczeń z płatnikami, raporty GUS i wiele innych. Podejmowanie działań korygujących na bazie analizy zestawień z określonych obszarów funkcjonowania placówki medycznej.

System oferuje szablony gotowych raportów oraz możliwość generowania dowolnych zestawień w zależności od potrzeb.

OptiMED24 dla placówek komercyjnych

Automatyzacja codziennych czynności, usprawnienie pracy personelu i zwiększenie wydajności procesów zachodzących w placówce medycznej są kluczem do znacznych oszczędności. Aby sprostać wymaganiom pacjentów nowoczesna placówka medyczna dąży do stałego wzrostu standardu świadczonych usług. Dlatego OptiMED24 jest niezbędnym narzędziem w pracy menadżera zarządzającego podmiotem medycznym.

Obsługa kontrahentów

Możliwość sprawnego zarządzania relacjami biznesowymi z prywatnym pacjentem, kontrahentem wysyłającycm swoich pracowników na świadczenia oraz prywatnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Współpraca z innymi placówkami medycznymi (outsourcing, podwykonawstwo).

Zarządzanie placówką

Kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem placówki medycznej poprzez wgląd w zawsze akutalne i wiarygodne informacje.

Obsługa dokumentów finansowych, generowanie kluczowych raportów i analiz, obrazujących kondycję placówki.

Możliwość integracji z Comarch ERP Optima.

Prowizje

Prowadź indywidualne rozliczenia swoich pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie informacji o wykonanych świadczeniach medycznych.

OptiMED24 dla sieci placówek

Możliwość zarządzania siecią placówek medycznych z jednej lokalizacji. Dostęp do danych w obrębie współpracujących oddziałów. Pełna komunikacja, organizacyjna jak i finansowa, wewnątrz sieci.

Zarządzanie z jednej lokalizacji

Rejestracja pacjentów do wszystkich placówek z jednego miejsca. Pacjenci mogą korzystać z każdej filii w dowolnym miejscu, a lekarze za pomocą kilku kliknięć uzyskują wgląd w historię leczenia pacjenta. Personel ma dostęp do widoku wolnych terminów do każdego specjalisty we wszystkich placówkach.

Rejestracja online

Możliwość uruchomienia e-rejestracji dla wszystkich pacjentów. Rozszerzenie kanału dotarcia do potencjalnych świadczeniobiorców.

wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl