System KS-SOLAB Cena programu
netto brutto
1. Stanowisko Rejestracji 1 399,00 1 720,77
2. Stanowisko Analityki 2 385,00 2 933,55
3. Stanowisko Mikrobiologii 2 696,00 3 316,08
4. Stanowisko Rozdzielni Materiału 3 629,00 4 463,67
5. Stanowisko Bank Krwi (Farmacja – KS-ASW) 4 200,00 5 166,00
6. Stanowisko Serologii Transfuzjologicznej 3 007,00 3 698,61
7. Stanowisko Genetyki 3 007,00 3 698,61
8. Stanowisko Patomorfologii 4 666,00 5 739,18
9. Stanowisko z drukarką fiskalną  400,00 492,00
10. Stanowisko Administratora Systemu  3 111,00 3 826,53
Moduły dodatkowe
11. Moduł – Kontrakty + fakturowanie 2 696,00 3 316,08
12.

Moduł – Urządzenia (licencja na urządzenie)

Zależne od analizatora
13. Moduł – Kontrola Jakości 2 540,00 3 124,20
14. Moduł – OMR (dodatkowa opcja) 2 644,00 3 252,12
15. Moduł – Kody kreskowe 5 185,00 6 377,55
16. Moduł – WWW 4 355,00 5 356,65
17. Moduł – wymiana danych z systemem zewnętrznym 7 259,00 8 928,57
18. Moduł – replikacje bazy danych – licencja filia 2 074,00 2 551,02
19. Moduł – replikacje bazy danych – licencja centrala 6 222,00 7 653,06
20. Stanowisko skanowania dokumentacji medycznej (skierowania, wyniki) 2 000,00 2 460,00
21. System archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej KS-ADMED 517,00 635,91
22. Moduł – Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (e-Podpis) 310,00 381,30
23. Obsługa produkcji kart z grupą krwi pacjenta 2 500,00 3 075,00
24. Moduł – autoryzacji kompletnych zleceń (pieczątki) 2 000,00 2 460,00
25. Moduł – eksport wyników kontroli jakości do plików dla zewnętrznych systemów monitorowania 1 000,00 1 230,00
Materiały eksploatacyjne
26. Karty zleceń (1000 szt.) 85,00 104,55
27. Karty wyników badań (1000 szt.) 58,00 71,34
28. Kody kreskowe – etykiety z nadrukowanym kodem (1000 szt. etykiet) 27,00 33,21
29. Kody kreskowe – czyste (1000 etykiet) wraz z kalką do druku 11,00 13,53


 • System KS-SOLAB – Podane ceny nie uwzględniają kosztu zakupu bazy danych oraz kosztu podłączenia urządzeń zewnętrznych, instalacji oprogramowania, szkoleń i wdrożeń
 • Stanowisko Rejestracji – podstawowe funkcje: rejestracja zleceń, rejestracja probówek z materiałem badanym, przegląd informacji o zarejestrowanych badaniach, wydruk zatwierdzonych wyników; moduł ZESTAWIENIA (zestawienia laboratoryjne dla kontrahentów oraz statystyki wewnętrzne); moduł ADMINISTRATOR (zarządzanie opcjami i uprawnieniami); moduł KONFIGURACJA SYSTEMU (konfiguracja słowników); moduł KONFIGURACJA WYDRUKÓW (konfiguracja wzorców wydruków); moduł KONTRAKTY w wersji podstawowej – możliwość zdefiniowania 3 cenników: wewnętrznego (koszty), zewnętrznego i dla pacjentów prywatnych
 • Stanowisko Analityki – wszystkie funkcje stanowiska Rejestracji oraz: wprowadzanie wyników ręcznie bądź bezpośrednio z analizatorów (w przypadku wykupienia modułu Urządzenia), przegląd wyników badania, analiza wszystkich wyników pacjenta, proste zestawienia wykonywanych badań, zatwierdzanie oraz wydruk wyników
 • Stanowisko Mikrobiologii – wszystkie funkcje stanowiska Analityki oraz: wprowadzanie wyników dla badań mikrobiologicznych (budowa antybiogramów), oznaczanie patogenów alarmowych, itd.
 • Stanowisko Rozdzielni Materiału – wszystkie funkcje stanowiska Rejestracji oraz moduł Rozdzielni Materiału, umożliwiający seryjne wprowadzanie próbek do systemu i sortowanie próbek na pracownie i urządzenia
 • Stanowisko Bank Krwi (Farmacja – KS-ASW) – moduł zapewniający wsparcie obsługi Banku Krwi w zakresie: rejestrowania przyjęć i wydań krwi i preparatów krwiopochodnych, prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu preparatów oraz statystyki przychodów i rozchodów, generowania zamówień na krew i jej składniki, wspomagania przyjmowania dostaw, monitorowania i dokumentowania rozchodu, zwrotów, rozliczania faktur. Obsługa w systemie Farmacja – KS-ASW
 • Stanowisko Serologii transfuzjologicznej – wszystkie funkcje stanowiska Analityki oraz: wprowadzanie wyników badań serologicznych – tj. oznaczanie grupy krwi, próba zgodności serologicznej, przeciwciała odpornościowe, wykrywanie konfliktów serologicznych.
 • Stanowisko Genetyki – wszystkie funkcje stanowiska Analityki oraz: wprowadzanie wyników badań genetycznych, możliwość przechowywania załączników do wyników w postaci plików graficznych.
 • Stanowisko Patomorfologii – wszystkie funkcje stanowiska Analityki oraz: wprowadzanie wyników badań histopatologicznych, cytologicznych, histochemicznych oraz immunohistochemicznych.
 • Stanowisko z drukarką fiskalną – możliwość podłączenia drukarki fiskalnej do systemu KS-Solab, wydruk paragonów fiskalnych za badania wykonywane dla pacjentów komercyjnych.
 • Stanowisko Administratora Systemu – pełna obsługa systemu do celów administrowania – dla pracowników stanowisk kierowniczych, administracyjnych, informatycznych
 • Moduł – Kontrakty + fakturowanie – pozwala na zaawansowane naliczanie płatności oraz wystawianie faktur zarówno dla kontrahentów, jak i pacjentów. Funkcje modułu:
  – definiowanie kontraktów dla poszczególnych kontrahentów
  – definiowanie cen dla kontrahentów w zależności od wyniku, ilości użytych paneli itd.
  – fakturowanie i prowadzenie stanowiska kasowego
  – prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i seryjne fakturowanie
 • Moduł – Urządzenia – pozwala na współpracę systemu KS-SOLAB z urządzeniami laboratoryjnymi, a w szczególności na odbiór wyników oraz programowanie zleceń (dostępność obu tych funkcji uzależniona jest od możliwości i specyfikacji technicznej analizatora); pozwala na tworzenie list roboczych wykorzystywanych podczas badań, obserwację (w trybie on-line) wyników spływających z analizatorów oraz diagnostykę problemów mogących wystąpić podczas komunikacji z urządzeniami (poprzez zapisywanie dziennika zdarzeń związanego z całym procesem komunikacji). Zakres przesyłanych danych zależy od typu analizatora i jest określany przez WIWAT. Aktualna lista urządzeń współpracujących z systemem KS-SOLAB znajdziecie Państwo na zakładce KOMUNIKATY. Jeżeli urządzenie, funkcjonujące w Państwa laboratorium, nie figuruje na liście oprogramowanych urządzeń, dołożymy wszelkich starań, aby dostosować je do współpracy z oprogramowaniem KAMSOFT
  Cena obejmuje licencję, podłączenie analizatora do systemu KS-Solab, testy komunikacji, konfigurację oraz szkolenie personelu i jest zależna od specyfiki analizatora. Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres 1000@wiwat.com.pl (Dział Wdrożeń Medycznych).
 • Moduł – Kontrola Jakości – pozwala na prowadzenie kontroli jakości w systemie informatycznym poprzez manualne wprowadzanie danych kontrolnych. Na tej podstawie system generuje odpowiednie obliczenia oraz przygotowuje karty kontrolne. Istnieje możliwość automatycznego wprowadzania wyników kontroli jakości, jednak jest to zależne od urządzenia i indywidualnie wyceniane
 • Moduł – OMR (dodatkowa opcja) – dodatkowa opcja podłączenia czytnika OMR: umożliwia zeskanowanie karty zlecenia i automatyczne zarejestrowanie zlecenia (rejestracja wstępna)
 • Moduł – Kody kreskowe – umożliwia wprowadzanie i wydruk dowolnych zestawów (od jedynek po dziewiątki) kodów kreskowych na poszczególne jednostki i oddziały
 • Moduł – WWW – pozwala na podgląd wyników przez stronę WWW. Każdy kontrahent, z którym podpisana została umowa na wykonywanie badań, może otrzymać możliwość komunikacji z laboratorium poprzez sieć www i tym samym sprawdzać, np. wyniki zleconych badań, status wykonania zleceń, itd.
 • Moduł – wymiana danych z systemem zewnętrznym – umożliwia wymianę danych z zewnętrznym systemem HIS lub LIS przez protokół HL7 lub wymianę plikową w formacie xml.
 • Moduł – replikacje bazy danych – licencja filia – wymiana danych pomiędzy filią i centralą dla instalacji KS-Solab po stronie filii/oddziału laboratorium
 • Moduł – replikacje bazy danych – licencja centrala – wymiana danych pomiędzy centralą i filią dla instalacji KS-Solab po stronie centrali laboratorium
 • Stanowisko skanowania Dokumentacji Medycznej – funkcjonalność umożliwiająca przechowywanie w systemie zeskanowanych skierowań i wyników badań laboratoryjnych w postaci graficznych załączników przechowywanych w bazie danych lub na dysku (sieciowym lub lokalnym).
 • System archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej KS-ADMED – funkcja umożliwia, archiwizowanie dokumentacji podpisanej cyfrowo z wykorzystaniem programu KS-ADMED. Program KS-ADMED umożliwia archiwizowanie dokumentacji z różnych aplikacji Kamsoft, np. KS-SOMED, KS-MEDIS, KS-SOLAB. Obsługa w systemie KS-SOMED
 • Moduł – Elektronicznej Dokumentacji Medycznej(e-Podpis) – umożliwia złożenie podpisu cyfrowego pod wynikami pacjentów. Opłata za stanowisko.
 • Obsługa produkcji kart z grupą krwi pacjenta – umożliwia drukowanie kart krwi zawierających trwały zapis informacji o grupie krwi. Opłata za stanowisko.
 • Moduł – autoryzacja kompletnych zleceń (pieczątki) – umożliwia automatyczne umieszczanie na wydrukach wyników pieczątek diagnostów upoważnionych do autoryzowania wyników badań. Opłata za moduł.
 • Moduł – eksport wyników kontroli jakości do plików dla zewnętrznych systemów monitorowania – umożliwia oznaczanie przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych wyników kontroli jakości wprowadzonych wcześniej do systemu KS-Solab manualnie lub automatycznie, wyeksportowania i zapisania ich w we wskazanym miejscu na dysku stacji roboczej w formie pliku danych np. *.xml w celu późniejszego zaimportowania do serwisu zewnętrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Opłata za moduł.
 • Karty zleceń na badania laboratoryjne – minimalne zamówienie danego typu 1000 szt., z dokładnością do 500 szt. Podana cena jest ceną szacunkową i zależy od formatu, rodzaju, użytej formy graficznej oraz kolorów we wzorcu karty.
 • Karty wyników badań laboratoryjnych – minimalne zamówienie danego typu 1000 szt., z dokładnością do 500 szt. Podana cena jest ceną szacunkową i zależy od formatu, rodzaju, użytej formy graficznej oraz kolorów we wzorcu karty.
 • Kody kreskowe – etykiety z nadrukowanym kodem – Zadrukowane etykiety z kodami kreskowymi: 32x20mm; Standardowy czas realizacji 14 dni roboczych; w szczególnych przypadkach (np. duże zamówienia) do 21 dni roboczych. Minimalne zamówienie danego typu 1000 szt.
wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl