KS-PPS netto brutto
1. KS-PPS wersja jednostanowiskowa1 259,00 318,57
2. KS-PPS wersja wielostanowiskowa (n – liczba stanowisk)1 n*259,00*(0.6+0.4/n)
Moduły i funkcje dodatkowe
3. Moduł elektronicznej dokumentacji medycznej2, 10 100,00 123,00
4. Rozszerzona kontrola uprawnień dostępu do danych finansowych2 342,00 420,66
5. Sprawozdanie MZ-Szp11 oraz drukowanie karty statystycznej szpitalnej2 404,00 496,92
6. Moduł Rehabilitacja2 248,00 305,04
7. Moduł księgi głównej przychodni2 259,00 318,57
7.1. Księga pracowni diagnostycznej w module KGP11 62,00 76,26
7.2. Księga zabiegów w module KGP11 62,00 76,26
7.3. Księga odmów i porad ambulatoryjnych w module KGP11 207,00 254,61
8. Opcja importu hospitalizacji z plików xls/csv 6 118,00 7 525,14
9. Moduł ZPO (realizator zaopatrzenia)2 155,00 190,65
10. Opcja obsługi umów komercyjnych2 326,00 400,98
11. Karta obsługi wizyt stomatologicznych2,3 388,00 477,24
12. Moduł medycyna pracy2,5 207,00 254,61
13. Funkcja importu świadczeń ambulatoryjnych z plików xls/csv2, 10 435,00 535,05
14. Wspomaganie rozliczania rehabilitacji stacjonarnej w systemie JGP2,4 1 700,00 2 091,00
15. Wspomaganie rozliczania umów w rodzaju SZP w systemie JGP2,4 2 177,00 2 677,71
16. Wspomaganie rozliczania umów w rodzaju AOS w systemie JGP2,4 217,00 266,91
17. Moduł fiskalny2 217,00 266,91
18. Moduł słowników ICD9, ICD106 57,00 70,11
19. Moduł BLOZ1 – Odpłatności7 246,00 302,58
20. Moduł BLOZ2 – Interakcje7 139,00 170,97
21. Funkcja importu pacjentów oczekujących z plików XLS/CSV2 102,00 125,46
22. Funkcja importu dokumentów potwierdzających uprawnienia z systemu SerWUŚ8 89,00 109,47
23. Funkcja wydruku opasek identyfikacyjnych dla pacjentów szpitala2,9 207,00 254,61
24. System archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej ADMED 517,00 635,91
25. BDO – usługa wytworzenia dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w placówce medycznej do 4 stanowisk W sprawie dokładnych kosztów wdrożenia oraz licencji na oprogramowanie prosimy o kontakt z Sekcją BDO
26. BDO – usługa wytworzenia dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w placówce medycznej dla kolejnych 4 stanowisk
27. BDO – usługa aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w placówce medycznej do 4 stanowisk
28. BDO – usługa aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w placówce medycznej dla kolejnych 4 stanowisk
29. DODO – Moduł Dokumenty Ochrony Danych Osobowych ( moduł przeznaczony wyłącznie dla klientów którzy przeszli proces wytworzenia dokumentacji BDO ) – licencja na moduł – opłata roczna za pierwszy rok 191,00 234,93
30. DODO – Moduł Dokumenty Ochrony Danych Osobowych ( moduł przeznaczony wyłącznie dla klientów którzy przeszli proces wytworzenia dokumentacji BDO ) – subskrypcja na aktualizację i asysta techniczna – opłata roczna za kolejny rok 100,00 123,00


 1. Podane ceny nie uwzględniają kosztu zakupu bazy danych, instalacji oprogramowania, szkoleń i wdrożeń.
 2. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
 3. W tym diagram uzębienia wraz z funkcją serwisową wiążącą automatycznie procedury medyczne ICD9 z usługami w umowach na stomatologię.
 4. Funkcjonalność podpowiadającą dopuszczalne grupy JGP na podstawie odpowiednich Zarządzeń Prezesa NFZ, bez gwarancji 100% poprawności uzyskanych danych ze względu na brak publikacji ze strony NFZ algorytmu grupera i pliku parametryzującego.
 5. Do pracy modułu niezbędna dodatkowo opcja obsługi umów komercyjnych.
 6. Dotyczy wersji 9 słownika procedur ICD-9 oraz słownika rozpoznań ICD-10. Słownik procedur ICD-9PL udostępniany w ramach posiadanej subskrypcji na oprogramowanie.
 7. Jeżeli Użytkownik zakupi po raz pierwszy prawo do użytkowania Bazy w trakcie roku kalendarzowego, odpłatność za użytkowanie obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca danego roku.
 8. Moduł zapewnia automatyczną współpracę z systemem SerWUŚ oraz import ręcznie zapisanych dokumentów potwierdzających uprawnienia ze strony https://ewus.nfz.gov.pl.
 9. Moduł zapewnia funkcjonalność zgodną z dokumentem.
 10. Opłata za stanowisko. Liczba zakupionych stanowisk może być niższa od liczby wszystkich posiadanych stanowisk. Liczba zakupionych stanowisk modułu determinuje liczbę jednocześnie pracujących z modułem użytkowników.
 11. Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
wyszukaj w serwisie
Panel Klienta
login
hasło
Podstawowy kontakt
tel. 52 375 56 09
faks: 52 561 06 81
info@wiwat.com.pl